ΕΡΓΑΣΙΑ : Πρόσληψη 42 μονίμων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Στην πρόσληψη 42 μονίμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης μέσω ΑΣΕΠ θα προχωρήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Από τις συνολικά 42 θέσεις οι τρεις «(μία ΠΕ Οικονομικού και δύο ΠΕ Γεωπονικού) καθορίσθηκε ότι θα πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν.2643/98», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «από τις 39 θέσεις:
7 είναι ΠΕ Οικονομικού,
3 ΠΕ Ιχθυολόγων,
13 ΠΕ Γεωπόνων,
8 ΠΕ Κτηνιάτρων,
4 ΠΕ Διοικητικού και
4 ΠΕ Μηχανικών».