επί του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ / ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ προς ΚΕΚ Νεφέλη : ” Οφείλετε να αναβάλετε τη συνεδρίαση για τη διάλυση του ΚΕΚ Νεφέλη…”

Από το δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Δέλτα Βαγγέλη Χαλβατζή παραλάβαμε επιστολή που έστειλε προς τη διοίκηση του ΚΕΚ Νεφέλη.
Με την επιστολή του ο κ. Χαλβατζής ζητάει την αναβολή της συνεδρίασης για την απόφαση διάλυσης της επιχείρησης. Συγκεκριμένα αναφέρει :
«…Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου … έλαβα γνώση της πρόσκλησής σας …. δια της οποίας καλούμαι να μετέχω στη συνεδρίαση …. η οποία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 10-10-2022 και ώρα 12.00 μ.μ. …»
«…ο χρόνος ο οποίος δίδεται … προκειμένου οι μετέχοντες / ουσες σύμβουλοι να εξετάσουμε … τις εκθέσεις, τις καταστάσεις και τα κείμενα που τίθενται προς έγκριση είναι ελάχιστος και ανεπαρκής».
«… όπως γνωρίζετε καλά, … η οικονομική διαφάνεια, η νομιμότητα και ορθότητα λειτουργίας της εν λόγω διαδημοτικής επιχείρησης … είναι ιδιαιτέρως ελεγκτέα, … ενώ η οικονομική και διοικητική διαχείριση της … τυγχάνει και ποινικής διερεύνησης από τον Εισαγγελέα Υποθέσεων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, αναφορικά με εκτεταμένα φαινόμενα και ενδείξεις διαφθοράς και σπατάλης δημοσίου (δημοτικού) χρήματος …».
«… θα ήταν αδιανόητο … να καλούνταν οι μετέχοντες σύμβουλοι να εγκρίνουν «με συνοπτικές διαδικασίες» και τρόπο «διεκπεραιωτικό», τα οικονομικά πεπραγμένα της επιχείρησης υπό τις συνθήκες αυτές … ενώ μια τέτοια πρακτική πιθανότατα θα γεννούσε και ενδεχόμενες νομικές ευθύνες για τους μετέχοντες (και εγκρίνοντες) συμβούλους».
«όπως γνωρίζετε, ήδη εκκρεμεί η από 03-08-2022 προσφυγή εμού και του δημοτικού συμβούλου Χαλκηδόνας, Λουκά Ευσταθιάδη ενώπιον του του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης … Θεωρώ αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατό να εγκριθεί από το διαδημοτικό όργανο η απόφαση λύσεως του νομικού προσώπου της επιχείρησης πριν την έκδοση απόφασης επί της ως άνω προσφυγής …»
«Κατόπιν των ανωτέρω, ζητώ: … Να αναβληθεί η συνεδρίαση με τα ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης …»
Παρακάτω ακολουθεί όλη η επιστολή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.