Ελεύθερο ΒΗΜΑ : Τι είναι η κομποστοποίηση και γιατί να κάνεις …

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Με τον όρο «Κομποστοποίηση» νοείται η διαδικασία ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο, που τα οργανικά υλικά που προέρχονται από βιοαποδομήσιμα απόβλητα, μετατρέπονται σε σκούρη μάζα που μοιάζει με χώμα, πλούσιο σε χούμο, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες χρήσεις και κυρίως για την θρέψη των φυτών.
Πιο απλά είναι η πλέον βέλτιστη διαδικασία για την διαχείριση των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων και την εκτροπή τους από την ταφή. Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης και έχει υπολογιστεί ότι το 35 – 37 % των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάπτυξη διαφόρων προγραμμάτων οικιακής – επιτόπιας κομποστοποίησης σε πανελλαδικό επίπεδο, με έμφαση σε περιοχές με αγροτικό και ημιαστικό χαρακτήρα. Επίσης παρατηρείται και ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που εκτός από τα νοικοκυριά, το δίκτυο περιλαμβάνει και άλλους παραγωγούς όπως χώροι πρασίνου, χώρους μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία, υγειονομικές μονάδες, στρατόπεδα, λαχαναγορές κ.λπ.
Ως πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται είδη αποβλήτων από παραγωγικές διαδικασίες όπως γεωργία, δασοκομία, θήρα και αλιεία. Λοιπές πηγές προέλευσης πρώτων υλών αποτελούν το μίγμα μαγειρεμένων και ωμών τροφών, που προέρχονται από νοικοκυριά, καταστήματα εστίασης κ.λπ., είτε απόβλητα από κήπους και πάρκα, πλατείες που αποτελούνται από  κλαδέματα, χόρτα.
Για την αποτελεσματική Κομποστοποίηση απαιτείται σωστό μίγμα υλικών σε σωστές αναλογίες, σωστός αερισμός, συγκεκριμένο ποσοστό υγρασίας και κατάλληλο μέγεθος υλικών.
Τα υλικά που επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα του τελικού προϊόντος είναι το γυαλί, το πλαστικό και τα διάφορα μέταλλα. Η ύπαρξη ποσοτήτων γυαλιού και πλαστικού υποβαθμίζει την αισθητική εικόνα του τελικού προϊόντος και μειώνει αρκετά την εμπορική του αξία.
Η κοποστοποίηση διαχωρίζεται στην οικιακή κομποστοποίηση και στην κομποστοποίηση μεγάλης κλίμακας, που πραγματοποιείται μέσω οργανωμένων μονάδων εξοπλισμένες με τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό.
Όπως δηλώνει και η ονομασία, η οικιακή κομποστοποίηση εξυπηρετεί τις οικιακές ανάγκες με την χρήση ειδικών κάδων κομποστοποίησης και το παραγόμενο κομποστ να χρησιμοποιείται στις γλάστρες, στους κήπους κ.λπ.
Από τους οργανωμένους χώρους που πραγματοποιούν την διαδικασία της κομποστοποίησης παράγονται διαφορών ειδών τύποι κομποστ που ανάλογα με το είδος της προέλευσης των αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκαν, το τελικό προϊόν χρησιμοποιείται και σε αντίστοιχες εφαρμογές.
Το κομποστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό καθώς με την εφαρμογή του παρουσιάζεται βελτίωση στις φυσικές, βιολογικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό για την παραγωγή λοιπών οργανικών λιπασμάτων. Μία ακόμη διαδεδομένη χρήση είναι η χρησιμοποίησή του ως φυτόχωμα, ή αλλιώς ως υπόστρωμα, για την ανάπτυξη φυτών.
Η εφαρμογή του κομποστ πραγματοποιείται στην γεωργία, στα φυτώρια, κ.λπ. Για την εφαρμογή του κομποστ πρέπει να ακολουθούνται και να πληρούνται υψηλές απαιτήσεις ποιότητας για την παραγωγή του προϊόντος.
Επίσης χρησιμοποιείται για την αρχιτεκτονική τοπίου είτε στην διαμόρφωση και την  αποκατάσταση εδαφών είτε για εδαφικό στρώμα για καλλιέργειες όπως πάρκα, χώροι αναψυχής, αθλητικά γήπεδα κ.λπ. Ακόμη μία διαδεδομένη εφαρμογή έχει η χρησιμοποίησή του για την παραγωγή εδαφικού υλικού για την στρώση των επιφανειών των ΧΥΤΑ που πρόκειται να αποκατασταθούν η κατά τα στάδια επικάλυψης.
Συνοψίζοντας η κομποστοποίηση είναι ο πλέον φιλικός τρόπος ανακύκλωσης των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και των οικιακών μας απορριμμάτων. Κάθε χρόνο ένα μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων και αποβλήτων που παράγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία της κομποστοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι κάνοντας κομποστοποίηση μπορούμε να μειώσουμε το σύνολο των ποσότητας των απορριμμάτων που εναποτίθενται στους ΧΥΤΑ.