Ελεύθερο ΒΗΜΑ : Fast track  προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα !

ΤΟΥ : Πασχάλη Αραμπατζή

Αξκος ε.α. Π.Α. –   Απόφοιτος Τμ. Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι (ΙΔΟΧ) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  για αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid19.

Έγκριση από το Δ.Σ. της επιχείρησης για την ανάγκη πρόσληψης, σύμφωνα με την αναρτημένη πράξη στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:6ΨΛΠ4651Μ6-ΟΣΗ), στις 21/1/2021. Ομόφωνη απόφαση. Ημέρα Π Ε Μ Π Τ Η.

Στις 22.01.2021 Ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού σύμφωνα με το ΑΔΑ: ΩΝΞΡ4651Μ6-ΕΓ1. Ημέρα Π Α Ρ Α ΣΚ Ε Υ Η.

Εννέα (9) αιτούντες με ημερομηνία υποβολής αίτησης στις 25.1.2021. Ημέρα Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α. Με την ίδια αναρτηθείσα πράξη προσλαμβάνονται οι εννέα (9) αιτούντες.

Αγαπητοί συναγωνιστές του Δ.Σ. – ναι εμείς που θέλαμε να εξορκίσουμε το κακό – μήπως βγήκαμε εκτός “πορείας” ή ακόμη προθερμαίνουμε τη μηχανή της “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ“;