Εκπαίδευση : Υποχρεωτική ανακύκλωση σε όλα τα σχολεία

Υποχρεωτική ανακύκλωση σε όλα τα σχολεία

Με βάση την εγκύκλιο που απέστειλε η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να εφαρμόσουν πρόγραμμα ανακύκλωσης και να αποκτήσουν γωνιές ανακύκλωσης.
Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθεί η σχολική κοινότητα στο μείζον θέμα της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή. Έτσι λοιπόν, σε κάθε σχολική μονάδα οι μαθητές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κάδους ξεχωριστής συλλογής απορριμμάτων, προκειμένου τα απορρίμματα που μπορούν να δύνανται να ανακυκλωθούν να μην διατίθενται σε πράσινους κάδους από τους οποίους οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ).
Με βάση τα όσα προβλέπει η πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας, κάθε σχολική μονάδα πρέπει να διαθέτει κάδους διαφορετικού χρωματισμού για τη συλλογή διαφορετικών υλικών σε συγκεκριμένα σημεία του σχολικού συγκροτήματος ως εξής:
1. Καφέ κάδος για τη συλλογή βιοαποβλήτων
2. Κίτρινος κάδος για τη συλλογή χαρτιού και έντυπου υλικού
3. Μπλε κάδος για τη συλλογή πλαστικών και μετάλλων
Τέλος, εξετάζεται η τοποθέτηση επιπλέον κάδων για τη συλλογή οικιακών μπαταριών και μικρών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, που θα αναζητηθούν από τα αντίστοιχα συστήματα διαλογής