Εκπαίδευση : Το ΥΠΕΣ ζητά στοιχεία για την προσαρμογή των παιδικών σταθμών

Επείγον έγγραφο απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών στα Γραφεία των Δημάρχων και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ζητώντας στοιχεία αναφορικά με την προσαρμογή των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο προεδρικό διάταγμα 99/2017.
Οι Δήμοι καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα εξής δεδομένα:
– το συνολικό αριθμό σταθμών
– τον αριθμό σταθμών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.6 του π.δ. 99/2017
– την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου προσαρμογής στις διατάξεις του π.δ.,
– τον αριθμό σταθμών που έχουν αδειοδοτηθεί βάσει της παρ.3 του αρ.6 του π.δ.
– τον αριθμό σταθμών που διαθέτουν Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (της κατηγορίας “Ε΄- Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια” του αρ.4 του Κεφ.Α΄ και του αρ.5 του Κεφ.Β΄ του π.δ. 41/2018).
Τα στοιχεία αφορούν τόσο τους σταθμούς εντός υπηρεσίας Δήμου όσο και εκείνους εντός Νομικών Προσώπων.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, μετά τη συλλογή των δεδομένων από τους ΟΤΑ χωρικής τους αρμοδιότητας, πρέπει να τα στείλουν συγκεντρωτικά στο Υπουργείο το αργότερο έως την Παρασκευή 29/5/2020.

Απο το  face book  : Stella Valsamaki Galanis