Εκπαίδευση : Τι αλλάζει σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια από τον Σεπτέμβριο

Ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως η καθολική εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων και η λήξη τους σχολικού έτους, περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που
συζητείται στη Βουλή. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, με τα άρθρα 1-3, που ισχύουν από το σχολικό έτος 2021-2022, εντάσσονται τα εργαστήρια δεξιοτήτων σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια όλης της χώρας, καθώς και οι δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο, ενώ περιγράφεται αναλυτικά η κατανομή του χρόνου της διδακτικής ενότητας εργαστηρίων δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο.

Το άρθρο 4 περιλαμβάνει ρυθμίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συγκεκριμένα:

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Σύσταση επτακοσίων είκοσι μια (721) οργανικών θέσεων, πλέον των υφισταμένων, εκπαιδευτικού προσωπικού, με μεταφορά ισάριθμων θέσεων από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στους κλάδους ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και στους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ και ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

Αφορούν στους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ05Γαλλικής, ΠΕ07Γερμανικής, ΠΕ08Καλλιτεχνικών, ΠΕ79.01Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ91.01Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02Δραματικής Τέχνης.
Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Καθορισμός των οργανικών θέσεων στους κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προέκυψαν το 2018 από την ενοποίηση των παλαιότερων κλάδων/ειδικοτήτων (29 παρ. 1 του ν. 4521/2018).
Αφορά στους νέους – ενοποιημένους κλάδους: ΔΕ02, ΤΕ02, ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ, ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ και ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Οι παραπάνω διατάξεις είναι αναγκαίες ενόψει των επικείμενων διορισμών στη γενική εκπαίδευση. Δεν αφορούν στην κατανομή των διορισμών στους διάφορους κλάδους/ειδικότητες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναφέρονται αποκλειστικά α) στον καθορισμό των οργανικών θέσεων των νέων, μετά την ενοποίηση αυτών το έτος 2018, κλάδων της Β/θμιας και β) στη σύσταση οργανικών θέσεων στην Α/θμια για την κάλυψη πραγματικών αναγκών.

Το άρθρο 5 προβλέπει για το σχολικό έτος 2020-2021 τη λήξη των μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 25 Ιουνίου και του διδακτικού έτους στις 30 Ιουνίου, καθώς και την αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Το άρθρο 6 συνιστά μεταβατική διάταξη των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης της φοίτησης αποκλειστικά των ήδη φοιτούντων σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των ΕΠΑ.Σ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία

Το άρθρο 7 επιδιώκει την επίλυση ζητήματος που αφορά στις διαδικασίες ταφής των μουσουλμάνων πολιτών, και ιδίως αυτών που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, στους μουσουλμάνους της Ρόδου και της Κω και στους μουσουλμάνους (Έλληνες και αλλοδαπούς) που κατοικούν στην Αττική.

Το άρθρο 8 αποσαφηνίζει ότι η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας αφορά εκκλησιαστικά ιδρύματα προϋφιστάμενα της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νόμου (11.2.20214) και μη λυθέντα έως και την ημερομηνία αυτή, και όχι για προϋπάρξαντα εκκλησιαστικά ιδρύματα, που λειτούργησαν και λύθηκαν ήδη προ της έναρξης ισχύος του άρθρου αυτού.

Δείτετην τροπολογία ΕΔΩ