Εκπαίδευση : Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας

   
 Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
Κατανέμουμε στις 28/4/2020 με Αριθμ.Πρωτ.26143 από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.050.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Δήμος Χαλκηδόνος 120.300 ευρώ!

Ενωση Γονεων Πρωτοβαθμιας Εκπαιδευσης Δημου Χαλκηδονος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.