Εκπαίδευση : Αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις εκπαιδευτικές εκδρομές-μετακινήσεις

Λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ελευθερία στα σχολεία σηματοδοτούν, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις εκπαιδευτικές εκδρομές-μετακινήσεις στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, με την υπουργική απόφαση που υπέγραψαν σήμερα η υπουργός, Νίκη Κεραμέως, και η υφυπουργός, Σοφία Ζαχαράκη.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:
– Για όλες τις μετακινήσεις που γίνονται στο εσωτερικό, δεν απαιτείται πλέον έγκριση του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
– Για όλες τις μετακινήσεις που γίνονται στο εξωτερικό, δεν απαιτείται πλέον έγκριση του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης, παρά μόνο του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
– Η πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της τελευταίας τάξης των Λυκείων μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε περισσότερες από μία χώρες του εξωτερικού, αντί μόνο σε μία χώρα του εξωτερικού.
– Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο:
α) εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (προγραμμάτων περιβαλλοντικής, αγωγής υγείας, πολιτιστικών κλπ) πραγματοποιούνται και στο εξωτερικό, αντί μόνο στο εσωτερικό, και αυξάνεται η διάρκειά τους έως τριών – αντί δύο – εργάσιμων ημερών ή έως πέντε – αντί τεσσάρων – ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο αργίες.
β) του αναλυτικού προγράμματος, πραγματοποιούνται και στο εξωτερικό, αντί μόνο στο εσωτερικό.
Προβλέπεται η σύμπραξη-συνεργασία σχολείων με μικρό αριθμό μαθητών/τριών με σχολεία και άλλης Διεύθυνσης, ακόμη και διαφορετικών περιφερειακών διευθύνσεων, αντί με σχολεία της ίδιας μόνο διεύθυνσης.
Το υπουργείο επισημαίνει πως η απόφαση αυτή συνιστά ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στους εκπαιδευτικούς, μείωσης γραφειοκρατίας και απλοποίησης των διαδικασιών.
Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο και προσαρμόζεται στις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας την απαιτούμενη ευελιξία, διατηρώντας όμως όλες τις δικλείδες για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου και του εκπαιδευτικού χαρακτήρα των εκδρομών/μετακινήσεων.
Αντικειμενικός στόχος του είναι ο εμπλουτισμός των δράσεων και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.