Εργασία : ΕΑΣ Θεσσαλονίκης – Θέση εργασίας

Από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης εκδόθηκε η παρακάτω αγγελία εργασίας

 ΑΓΓΕΛΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΔΩ: file:///C:/Users/user/Downloads/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%91%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%20(1).pdf

ΚΑΙ ΕΔΩ : ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-1-1.pdf