Δ. Ωραιοκάστρου :  Υλοποιήθηκε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου

 Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ολοκλήρωσε την υλοποίηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, σε συνέχεια της ένταξής του σε χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου προσβάσιμων διαδρομών, το οποίο εξασφαλίζει την πρόσβαση από όλους σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτήρια.
➡ Το ΣΑΠ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, Α.Π.2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Πράσινου Ταμείου.
Μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου στον σύνδεσμο: https://oraiokastro.gr/…/%CE%94%CE%A4-%CE%9B%CE%AE%CE…