δ. Ωραιοκάστρου : Το «πράσινο φως» για την έναρξη μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Ξεκινά η διαδικασία με την απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Ν.Ταγαράς

Το «πράσινο φως» για την έναρξη της διαδικασίας για την κατάρτιση και έγκριση εκπόνησης μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ωραιοκάστρου άναψε ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς.
Ειδικότερα, με Απόφαση που υπέγραψε πρόσφατα ο κ. Ταγαράς ξεκινά η διαδικασία για την κατάρτιση και έγκριση εκπόνησης 76 μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και 3 μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) σε Δήμους όλης της χώρας, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Με τον τρόπο αυτό ξεκινά ο τρίτος κύκλος -από τους συνολικά τέσσερις- του εμβληματικού Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 401,05 εκατ. ευρώ.
Σκοπός του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για πάνω από το 70% της χώρας-όπου ο σχεδιασμός είτε δεν υπάρχει, είτε είναι παρωχημένος- με ασφάλεια δικαίου, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και τη βιοποικιλότητα.
Θεσπίζονται χρήσεις γης και όροι δόμησης
Τα οφέλη για τον Δήμο Ωραιοκάστρου με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ είναι πολλαπλά, καθώς θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
Το Πρόγραμμα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ καταρτίζεται με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους Δήμους στο ΥΠΕΝ -κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει απευθύνει το Υπουργείο – καθώς και το πόρισμα της Επιτροπής που έχει συσταθεί.