Δ.Ωραιοκάστρου : Στήριγμα για τις ευάλωτες ομάδες το Κοινωνικό Φαρμακείο

Οι υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν

Συνεχή  χρονιά ο δήμος Ωραιοκάστρου στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  λειτουργώντας  Κοινωνικό Φαρμακείο στο πλαίσιο της πράξης <<Δομή Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο>> ενταγμένη στο ΕΣΠΑ2014-2020.

Σκοπός του προγράμματος είναι   η υποστήριξη ευπαθών ατόμων/νοικοκυριών που διαμένουν στον Δήμο Ωραιοκάστρου  μέσω της  παροχής φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και  παραφαρμακευτικών  προϊόντων. Οι υπηρεσίες   παρέχονται εντελώς δωρεάν και αφορούν  ανθρώπους  που πληρούν  τις απαραίτητες  προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ                                                                                                                        2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πρόσφατο)                                                                    3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΔΕΛΤΙΟΥ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ   ΣΕ ΙΣΧΥ              4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (από  τον  δήμο) ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή                ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ                                                                                           5. Ε1 ΚΑ Ε9(αντίγραφο)  ΤΗΣ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(όλων των μελών που    διαμένουν στο σπίτι )                                                                                                                                 6. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ (αντίγραφο)ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ( όλων των μελών  που διαμένουν στο σπίτι του αιτούντα)                                                                                                                   7. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ(φωτοτυπία η πρώτη σελίδα  με τα στοιχεία ) ή ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ                     ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ  ( όλων των μελών  που διαμένουν στο σπίτι του αιτούντα)                                                                                                                                                                                                                                                        8.  ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ (που να φαίνεται η φαρμακευτική αγωγή αν υπάρχει)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ                                                                                                                              9. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ,ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟ (ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ή ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ)                                                                                                                         10 , ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΕΡΙ  ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ,ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ή ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝ.ΜΕΛΩΝ)                                                                                                   11.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τα  Εισοδηματικά  κριτήρια για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Φαρμακείο είναι τα παρακάτω:

ΚΑΤΩΦΛΙ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΕ € 5.266 ΕΝΗΛΙΚΑΣ ή ΠΑΙΔΙ > 14 ΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙ < 14 ΕΤΩΝ
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ 5.266 2.633,00 1.579,80
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 7.899
3  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 10.532 ΟΡΙΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
4  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 13.165 Ενήλικες 1
5  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 15.798 Παιδιά <14
6  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 18.431 Παιδιά >14
7  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 21.064 5.266 €
8  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 23.697
9  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 26.330
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14 6.846
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14 8.426
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14 10.005
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14 11.585
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14 13.165
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14 14.745
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14 16.325
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14 17.904
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14 9.479
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14 11.059
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14 12.638
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14 14.218
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14 15.798
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14 17.378
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14 18.958
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14 20.537

Λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων  κατά της εξάπλωσης του Covid 19 οι αιτήσεις  θα κατατίθενται στο χώρο του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, Βασιλέως Γεωργίου 23  Από: ΤΕΤΑΡΤΗ 1-12-2021 έως  ΔΕΥΤΕΡΑ 31-1-2022 από 09:00 έως 14:00μ.μ τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης. Μπορείτε να επικοινωνείτε  στο τηλ. 2313304017 ή με email:kfarmakeio1@oraiokastro.gr  να κλείσετε ραντεβού  για παράδοση των εγγράφων σας.

Υπεύθυνη  του Κοινωνικού Φαρμακείου:

ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ -Κοινωνική Λειτουργός