Δ. Ωραιοκάστρου : Προσλήψεις προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας

Την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα δέκα ατόμων (10) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Τα 10 άτομα που θα προσληφθούν για διάστημα δύο μηνών για την κάλυψη των αναγκών θα είναι στις παρακάτω ειδικότητες:
1 για τη ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
1 για τη ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Σάρωθρο)
8 ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι προσλήψεις κρίθηκαν απαραίτητες σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Καθαριότητας καθώς οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι με συμβάσεις Δημοσίου Δικαίου και Αορίστου Χρόνου είναι 18 υπάλληλοι ενώ δεν υπάρχουν καθόλου χειριστές μηχανημάτων έργου.
Επίσης, όπως αναφέρθηκε, αρκετοί υπάλληλοι κάνουν χρήση της αναρρωτικής άδειας, άλλοι έχουν άδεια ανατροφής τέκνων και υπάρχουν άτομα με χρόνιες παθήσεις που δεν μπορούν να ανέβουν στο απορριμματοφόρο.
Το κυριότερο πρόβλημα όμως προέκυψε από τη λύση της σύμβασης 30 ατόμων Ιδιωτικού Δικαιού ορισμένου χρόνου που εργάζονταν στο τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Τέλος, εκτιμήθηκε πως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και για λόγους δημόσιας υγείας.