Δ. Ωραιοκάστρου: Παράταση για την δήλωση καθαρισμού οικοπέδων σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη 20/2024

Από την Αντιδημαρχία Υποδομών, Ευταξίας και Καθημερινότητας του Πολίτη του Δήμου Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό πως σύμφωνα με την υπ’αρ. 1050/2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3754/Β/28-6-2024) δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής δήλωσης για καθαρισμούς οικοπέδων στην ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης προληπτικών μέτρων οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων akatharista.apps.gov.gr μέχρι τις 15/07/2024.
➡ Οι πολίτες που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την δήλωση καθαρισμού οικοπέδου στην ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης προληπτικών μέτρων οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων akatharista.apps.gov.gr, μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης πολιτών: 213-2047888 (εργάσιμες ημέρες, 8:00-16:00) ή εναλλακτικά να υποβάλλουν οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info.akatharista@civilprotection.gr.
➡ Η Αντιδημαρχία Υποδομών, Ευταξίας και Καθημερινότητας του Πολίτη προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ανεξέλεγκτης εναπόθεσης ογκωδών απορριμμάτων και κλαδιών, υπενθυμίζει ότι η αποκομιδή, η μεταφορά και διάθεση των ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (παλιά έπιπλα, στρώματα, προϊόντα κηπουρικών εργασιών κ.λ.π), θα γίνεται μετά από την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο info@oraiokastro.gr (υπόψιν Υπηρεσίας Καθαριότητας) ή με αίτημα στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκειμένου να καθοριστεί ημέρα και ώρα που θα περάσει ειδικό αυτοκίνητο του Δήμου για την περισυλλογή τους.
➡ Ως προϋπόθεση της αποκομιδής αυτής ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να μην είναι μεγάλος και ειδικότερα να καταλαμβάνει χώρο που δεν υπερβαίνει το ήμισυ της χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού φορτηγού ενός (1) τόνου.
Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται (βάσει του νόμου 1080/80 Αρ. 3 παρ. 😎 η εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων και κλαδιών σε δημόσιους χώρους και κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια).
➡ Επισημαίνεται ότι τα απορρίμματα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο που εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Ειδικότερα:
α) Μικρές ποσότητες από φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν και λοιπά συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα απορρίμματα. Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιά και λοιπά συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα. Αν απορριφθούν χύμα θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο οπότε καταβάλλεται το σχετικό τέλος. Υπόλοιπα χώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.
β) Για μεγάλες ποσότητες από κλαδιά, υπόλοιπα κοπής δέντρων κ.τ.λ οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην ενοικίαση σχετικών κάδων για την περισυλλογή τους και την μεταφορά τους σε νόμιμο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων.
➡ Η Αντιδημαρχία Υποδομών, Ευταξίας και Καθημερινότητας του Πολίτη του Δήμου Ωραιοκάστρου καλεί τους πολίτες να φροντίζουν για την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητα και Προστασίας του Περιβάλλοντος, ειδικά τη θερινή περίοδο που σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες, καθώς από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση κυρίως κλαδιών δημιουργείται κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.