Δ. Ωραιοκάστρου : Κοινωνικό Παντοπωλείο / Αιτήση συμμετοχής ωφελούμενων για το 2022

O Δήμος Ωραιοκάστρου από τις 17/12/2017 λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο», ενταγμένη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση συστηματικής μηνιαίας υποστήριξης μέσω της παροχής τακτικής υλικής ενίσχυσης με τρόφιμα και άλλα είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας σε κατοίκους του Δήμου με διαπιστωμένα σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ωραιοκάστρου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο για το έτος 2022. Επίσης καλεί τους ωφελούμενους οι οποίοι έκαναν αίτηση από το έτος 2017 έως και σήμερα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Σημειώνεται ότι όσοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ δεν έχουν δικαίωμα παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Οι υποψήφιοι μαζί με τη νέα αίτηση θα πρέπει να αποστείλουν

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ (προαιρετικό).
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα.
 4. Αντίγραφο της Τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού που διαμένουν με τον αιτούντα.
 5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού που διαμένουν με τον αιτούντα και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας.
 7. Μια φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του αιτούντος (προαιρετικό).

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 2. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 4. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
 5. Βεβαίωση σπουδών για τα προστατευόμενα/εξαρτώμενα μέλη.
 6. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (όπου θα φαίνεται πως δεν είναι ωφελούμενος-η του προγράμματος ΤΕΒΑ).
 7. Βεβαίωση σπουδών για τα προστατευόμενα/ εξαρτώμενα μέλη.

Τα εοσοδηματικά κριτήρια για την ένταξη των ωφελούμενων είναι τα παρακάτω:

ΤΥΠΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΕΤΟΣ 2020
ΚΑΤΩΦΛΙ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΕ € 5.266
1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ 5.266
2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 7.899
3 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 10.532
4 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 13.165
5 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 15.798
6 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 18.431
7 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 21.064
8 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 23.697
9 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 26.330
1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ <14 6.846
1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ <14 8.426
1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ <14 10.005
1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ <14 11.585
1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 5 ΠΑΙΔΙΑ <14 13.165
1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 6 ΠΑΙΔΙΑ <14 14.745
1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 7 ΠΑΙΔΙΑ <14 16.325
1 ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 8 ΠΑΙΔΙΑ <14 17.904
2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ <14 9.479
2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ <14 11.059
2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ <14 12.638
2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ <14 14.218
2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 5 ΠΑΙΔΙΑ <14 15.798
2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 6 ΠΑΙΔΙΑ <14 17.378
2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 7 ΠΑΙΔΙΑ <14 18.958
2 ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ 8 ΠΑΙΔΙΑ <14 20.537
ΠΡΟΣΑΥΞΕΙΣ
ΕΝΗΛΙΚΑΣ ή ΠΑΙΔΙ > 14 ΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙ < 14 ΕΤΩΝ
2.633,00 1.579,80
ΟΡΙΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
Ενήλικες 1
Παιδιά <14
Παιδιά >14

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του COVID-19, οι εγγραφές θα γίνονται ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, καλώντας στο τηλέφωνο 2310698253.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου, από τις 10/12/2021 έως και τις 10/1/2022, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 ως 14.00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ή πιστοποιητικό εμβολιασμού covid 19 ή πιστοποιητικό νόσησης covid 19 ή αρνητικό rapidtest.

Όσοι από τους υποβάλλοντες αίτηση είναι ήδη μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου παρακαλούνται να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά στο ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου στο χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου.