Δ. Χαλκηδόνος : EETAΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΤΑ ΚΔΑΠ

Παράταση μέχρι την Κυριακή 8 Αυγούστου έδωσε η ΕΕΤΑΑ για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς ΕΣΠΑ καθώς και στα ΚΔΑΠ για το σχολικό έτος 2021-2022.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ και με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022», παρατείνεται ως ακολούθως:
▶Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως και 08/8/2021
▶Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων στις13/8/2021
▶Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων από 14/8/2021 έως 18/8/2021
▶Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων στις 20/8/2021