δ.Χαλκηδόνος : 2,5 χρόνια ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ  / ΒΙΝΤΕΟ

2,5 χρόνια ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ 
Αφιέρωμα στα 2,5 χρόνια παρουσίας μας στα Δημοτικά Συμβούλια, Οικονομικές Επιτροπές, ΔΕΥΑΧ.
Παραμένουμε ΕΝΕΡΓΟΙ.
Δημοτική παράταξη ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ Δήμου Χαλκηδόνος