δ. Χαλκηδόνος : 2ο Δημοτικό Σχολείο Κουφαλίων Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων / Ενημέρωση

Ολοκληρώθηκαν  την Πέμπτη 10 Μαρτίου το Β’ τρίμηνο για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η έκδοση των βαθμολογιών από πους εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του υπ. Παιδείας Αλ. Κόπτση, η οποία στάλθηκε στα σχολεία:
Α. Οι εκπαιδευτικοί της Α΄και Β΄τάξης θα πρέπει να ενημερώσουν , μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών για την πρόοδό τους.
Β. Για τις υπόλοιπες τάξεις οι έλεγχοι προόδου Β΄τριμήνου δύναται να παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε, κατ΄ εξαίρεση , εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο σε μαθητές για να τους παραδώσουν στους γονείς τους.