Δ. Χαλκηδόνος : Την ερχόμενη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 ανοίγει για το κοινό το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου 

Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι και το Σεπτέμβριο, με τμήματα εκμάθησης κολύμβησης (Παιδικά-Ενηλίκων), αλλά και με ελεύθερη είσοδο επισκεπτών.
✅Το ωράριο λειτουργίας του είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 μέχρι τις 21:00 και το Σάββατο από τις 12:00 μέχρι τις 20:00. Οι εγγραφές μελών ξεκίνησαν και θα γίνονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Κολυμβητηρίου, από τις 10:00 έως τις 21:00, στο χώρο του Κολυμβητηρίου.
✅Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό νούμερο 2391021800.
✅Για την εγγραφή κάθε μέλους απαιτείται η προσκόμιση:
• Ιατρικής βεβαίωσης (παθολόγου ή καρδιολόγου και δερματολόγου ή παιδιάτρου για παιδιά) όπου θα πρέπει να βεβαιώνει – αναγράφει ότι είναι υγιής για να συμμετέχει σε πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης σε Δημοτικό Κολυμβητήριο.
• Αίτηση εγγραφής του παιδιού από τον γονέα (από το κολυμβητήριο)
✅Επιπλέον δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες:
Άνεργοι: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
Τρίτεκνη – Πολύτεκνη οικογένεια: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Μονογονεϊκή οικογένεια: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή επίσημο έγγραφο που να δηλώνει την επιμέλεια των παιδιών
ΑΜΕΑ: Βεβαίωση αναπηρίας (Να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητη συνοδεία εξειδικευμένου γυμναστή όπου απαιτείται ανάλογα με την πάθηση).