δ. Χαλκηδόνος : Τα αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων προσωπικού

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ

ΕΔΩ :

ΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 501 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ_ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ_ΨΩΛΦΩΗ2-ΜΨΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 501 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ _ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ_9ΡΕ5ΩΗ2-908

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 502 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ _ΣΑΡΩΘΡΟ_9Λ00ΩΗ2-8Ρ9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 502 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ_ΣΑΡΩΘΡΟ_ ΡΕΜΙΩΗ2-Χ61