Δ. Χαλκηδόνος : «Συλλόγου Φίλων Μουσείου Βαλκανικών Πολέμων» – Αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κοινοτικό κατάστημα της Γέφυρας, αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Βαλκανικών
Πολέμων.
Τα νέα μέλη είναι:
Μικρόπουλος Λεόντιος, Πρόεδρος
Ιωαννίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
Αβραάμ Δήμητρα, Γραμματέας
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Ταμίας
Παπώτης Στέργιος, Σύμβουλος
Λιόλιος Χαράλαμπος, Σύμβουλος
Σαβέλλης Μιχάλης, Σύμβουλος
Σαβέλης Απόστολος, Σύμβουλο
Εξελεγκτική Επιτροπή Ταμείου
Καλιμτζόγλου Συμεών
Στεργιάδης Απόστολος
Μπίτση Αναστασία