Δ.Χαλκηδόνος : Πρότυπη  Μονάδα Κομποστοποίησης Πράσινων Αποβλήτων

Μια Μονάδα Κομποστοποίησης Πράσινων Αποβλήτων αποκτά ο Δήμος Χαλκηδόνος, μέσω του έργου “New Environmental Bio-Reality  BIOREAL” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG με συνολικό προϋπολογισμό 280.869 ευρώ. Επίσης, στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Δήμοι Θερμαϊκού και Sveti Nikole, οι δημόσιες επιχειρήσεις PUBLIC WASTE COMPANY ‘KOMUNALEC’ – PRILEP και PUBLIC COMMUNAL ENTERPRISE DERVEN VELES καθώς και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Στις ενέργειες του Προγράμματος προβλέπεται η προμήθεια πιλοτικής Μονάδας Κομποστοποίησης για την επεξεργασία των παραγόμενων «πράσινων αποβλήτων» του Δήμου, η οποία θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στον οικισμό Κουφαλίων.
Η υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας πράσινων αποβλήτων θα συμβάλλει στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από θέματα διαλογής στην πηγή, προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης χρήσης των πόρων.