Δ. Χαλκηδόνος : Περίληψη υδροφόρας φορτωτή

Δ. Χαλκηδόνος : Περίληψη υδροφόρας φορτωτή για τον δήμο Χαλκηδόνος

Περίληψη υδροφόρας φορτωτή Ω3ΑΚΩΗ2-ΖΘΝ-1

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ_ΦΟΡΤΩΤΗ 21PROC009394018_signed-1

Πρoκήρυξη Ε.Ε 2021-OJS204-532514-el 21PROC009394228_signed