Δ.Χαλκηδόνος : Ο Δήμος Χαλκηδόνος διεκδικεί έργα άνω των 23 εκατ. ευρώ με τις προτάσεις που κατέθεσε στο “Αντώνης Τρίτσης”

Προτάσεις – αιτήσεις χρηματοδότησης σε ένδεκα (11) προσκλήσεις, του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», κατέθεσε προς χρηματοδότηση, ο Δήμος Χαλκηδόνος. Οι προτάσεις αφορούν μια σειρά σημαντικών αναπτυξιακών έργων και προμηθειών, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 23 εκατομμυρίων ευρώ και καλύπτουν όλο το φάσμα και όλη την επικράτεια, της δραστηριότητας του Δήμου Χαλκηδόνος.
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στους παρακάτω κατευθυντήριους άξονες:
📌Σε προτάσεις που αφορούν έργα υποδομής, ώστε να επιλυθούν χρονίζοντα προβλήματα πλημμυρικών φαινομένων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων των Κοινοτήτων και βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές οδούς.
📌Σε προτάσεις που αφορούν έργα τα οποία θα συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση ενέργειας.
📌Σε προτάσεις που αφορούν παρεμβάσεις για την ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού πλούτου της περιοχής και θα συντελέσουν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.
📌Σε προτάσεις που αφορούν έργα και δράσεις για την αναβάθμιση και την ασφάλεια της σχολικής στέγης.
📌Σε προτάσεις που αφορούν έργα τα οποία θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των συνθηκών ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνης πόλης, ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας καθώς και συστημάτων θα συντελέσουν στην καλύτερη διαχείριση και ανακύκλωση των απορριμμάτων.