Δ.Χαλκηδόνος : Με ένα  σάρωθρο ενισχύθηκε ο Δήμος Χαλκηδόνος

Με ένα  σάρωθρο ενισχύθηκε ο Δήμος Χαλκηδόνος  στον τομέα της καθαριότητας.
Πρόκειται για το τρίτο σάρωθρο που διαθέτει πλέον ο Δήμος
Το νέο σάρωθρο είναι μικρού τύπου και συμπληρώνει τα άλλα δύο σάρωθρα που διαθέτει ο Δήμος.
Η χρηματοδότηση για την προμήθεια του συγκεκριμένου μηχανήματος εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών