Δ.Χαλκηδόνος : Θέσεις που αφορούν εργασία μερικής απασχόλησης

Υποβολή των αιτήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10/08/2021 έως και 16/08/2021 Οι θέσεις αφορούν εργασία μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4-2021
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 4-2021
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ 4-2021