Δ. Χαλκηδόνος : Η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι 25μελής ;

ΜΕ 25 ΜΕΛΗ ΑΝΤΙ 33 ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ;
Με βάση τα αποτελέσματα της πρόσφατης Απογραφής 2021, ο πληθυσμός του Δήμου Χαλκηδόνος πέφτει στους 29.951 κατοίκους. Έτσι σύμφωνα με το νέο Εκλογικό Νόμο, η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι 25μελής.
Οχτώ λιγότεροι σύμβουλοι, από 33 που είναι σήμερα.
Η νέα διοίκηση θα εκλέξει 15 συμβούλους, ενώ οι υπόλοιποι 10 θα εκλεγούν από την αντιπολίτευση.
Το εκλογικό μέτρο για τον καθορισμό των εδρών δημοτικών συμβούλων που θα αντιστοιχούν σε κάθε Δημοτική Ενότητα, διαμορφώνεται ως εξής : 1 έδρα ανά 1.198 κατοίκους αντί 1 έδρα για 1.020 κατοίκους που ήταν πριν.
Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ ανά Δημοτική Ενότητα, για να ξέρουμε πόσους Δημοτικούς Συμβούλους θα εκλέγει η κάθε Ενότητα.
Απο τα - Social Media
Ευσταθιάδης Λουκάς