Δ. Χαλκηδόνος : Ευχαριστήριο / Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλκηδόνος

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την εταιρεία FREZYDERM για την ευγενική της χορηγία σε παραφαρμακευτικό υλικό με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μας.
<< H πράξη συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας , ΕΣΠΑ 2014-2020>>.