Δ.Χαλκηδόνος : Επιστολή ” ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ? “

ΤΟΥ : ΛΟΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ 

 

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ?
Θα μπω κατευθείαν στο θέμα, όσο πιο απλά και σύντομα γίνεται:
Η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, στο τέλος της θητείας της αποφάσισε να προχωρήσει σε τοποθέτηση κερκίδων στα γήπεδα Κουφαλίων (με κυλικείο και δημοσιογραφικά θεωρεία), Αδένδρου, Παρθενίου και Μ.Μοναστηρίου. Συνολικό κόστος περίπου 200.000 € περίπου.
Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, για το έργο κατατέθηκαν καταγγελίες στη δικαιοσύνη, η βασιμότητα των οποίων εξετάζεται. Σύμφωνα με αυτές : α) Το έργο έγινε χωρίς να υπάρχουν οι προαπαιτούμενες άδειες της Πολεοδομίας, γεγονός που επιβάρυνε με υψηλά πρόστιμα το Δήμο (περίπου 500.000 €)  β) Έγινε κατάτμηση έργου, η οποία δεν επιτρέπεται από το νόμο γ) Το έργο χαρακτηρίσθηκε ως προμήθεια ενώ ήταν κατασκευαστικό δ) Το έργο εκτελέστηκε με τη διαδικασία της προμήθειας και όχι με διαγωνισμό, με συνέπεια να επιβαρυνθεί το ταμείο του Δήμου, διότι με διαγωνισμό θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη έκπτωση από το περίπου 5% που δόθηκε με την διαδικασία της προμήθειας. ε) Πληρώθηκε ένα σημαντικό μέρος του ποσού (περίπου 115.000 €) χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο και χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Μάλιστα μεταγενέστερα η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αρνήθηκε να αποπληρώσει το υπόλοιπο ποσό, γιατί διαπίστωσε ελλείψεις στη νόμιμη διαδικασία.
Αν ισχύουν οι παραπάνω καταγγελίες η όχι θα μας το πει η δικαιοσύνη, στην οποία βρίσκεται η υπόθεση. Προσωπικά δεν κατηγορώ κανέναν και για τίποτε.
Με την αλλαγή της διοίκησης όμως, ο νυν δήμαρχος (πολιτικός μηχανικός ο ίδιος) καθώς και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Βαϊνάς, ανέλαβαν το χειρισμό του θέματος. Δείτε τον τρόπο που κινήθηκε η διοίκηση στην υπόθεση:
Αρχικά στις 3/3/2020 ο κ. Αναγνωστόπουλος εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή και αποφασίζεται η άσκηση ανακοπής στα δικαστήρια κατά της πληρωμής του υπόλοιπου ποσού. Όμως δεκαπέντε μήνες μετά, στις 24/6/2021  έρχεται εκ νέου και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την «μη άσκηση ενδίκου μέσου» κατά ενδιάμεσης απόφασης η οποία όριζε την πληρωμή του υπόλοιπου ποσού. Έτσι παύει η δικονομική διαδικασία για δικαστική δικαίωση του Δήμου. Τι συνέβη και ο  κ. Αναγνωστόπουλος άλλαξε άποψη;
Σημειωτέον, ότι για τη λήψη αυτών των αποφάσεων χρησιμοποιήθηκαν δυο νομικές γνωμοδοτήσεις του νομικού συμβούλου του Δήμου, οι οποίες κατά τη γνώμη μου αντιφάσκουν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα στην αρχική συνεδρίαση της 3/3/2020 ο νομικός σύμβουλος «…ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, δοθέντος ότι η απαιτούμενη άδεια ουδέποτε μέχρι σήμερα εκδόθηκε» (ΑΔΑ ΩΙΞ2ΩΗ2-ΓΓΖ). Και στην πρόσφατη συνεδρίαση, (παρόλο που οι απαιτούμενες άδειες εξακολουθούν να μην υπάρχουν), ο νομικός σύμβουλος εισηγήθηκε ότι : «… ο Δήμος μας ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗ» (ΑΔΑ 67Ζ1ΩΗ2-1ΞΩ).   
Μάλιστα προκαλεί απορία, αυτό που αναφέρει ο νομικός σύμβουλος στη δεύτερη εισήγησή του, ότι ο Δήμος «δεν θα πρέπει να ασκήσει αναίρεση …» γιατί «αντίθετη νομολογία…ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ να συντρέχει στην συγκεκριμένη περίπτωση». Η αιτιολόγηση που χρησιμοποιείται, ότι «ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ να συντρέχει» είναι κατά τη γνώμη μου αοριστολογία. Αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρχει, αλλά να μην εντοπίστηκε.
Και τελικά τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι :
 • Γιατί παρουσιάστηκε τώρα μια νομική γνωμοδότηση η οποία αντιφάσκει με τη προηγούμενη?
 • Γιατί δεν μας είπε πριν 15 μήνες ο νομικός σύμβουλος αυτό που ισχυρίζεται τώρα;
  • Γιατί δεν συνεχίζει να διεκδικεί δικαστικά ο Δήμαρχος, την όποια πιθανότητα να δικαιωθεί ο Δήμος?
  Θέλετε και περαιτέρω πληροφόρηση για άλλες τέτοιες αποφάσεις που πήρε η νυν διοίκηση στο θέμα? Δείτε παρακάτω δυο αποφάσεις με διαφορά λίγων ημερών μεταξύ τους, στις οποίες η μία μιλάει για αποξήλωση και η άλλη για διατήρηση (μέσω μείωσης των προστίμων) :
  Στις 28/12/2020 ο κ. Αναγνωστόπουλος εισηγήθηκε εσπευσμένα στην Οικονομική Επιτροπή και αποφασίζεται : «η έγκριση αποξήλωσης (αποσυναρμολόγησης) των προκατασκευασμένων μεταλλικών κερκίδων στα γήπεδα Μ. Μοναστηρίου, Παρθενίου και Αδένδρου του Δήμου Χαλκηδόνος» (ΑΔΑ ΨΕ0ΣΩΗ2-ΖΚΗ).
  Ενώ στις 19/1/2021 δεν προχωρά στην αποξήλωση, αλλά εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή και αποφασίζεται : «η έγκριση άσκησης τεσσάρων Ενδικοφανών Προσφυγών κατά των … Εκθέσεων Αυτοψίας Αυθαίρετης Κατασκευής και Υπολογισμού Προστίμων αναφορικά με τις κατασκευές αυθαίρετων κερκίδων των Γηπέδων Κουφαλίων, Μ.Μοναστηρίου, Αδένδρου και Παρθενίου» (ΑΔΑ 6Ν8ΜΩΗ2-Β9Ψ).
  Δυο αποφάσεις όπου η μία αναιρείται από την άλλη. Γιατί? Τι συμβαίνει άραγε;
  Εν κατακλείδι, αν υπάρχουν ή όχι οι οποιεσδήποτε ευθύνες στην υπόθεση, αυτό θα το κρίνουν σύντομα οι αρμόδιοι θεσμοί. Η περαιτέρω στάση όμως της σημερινής διοίκησης και η τακτική της να μη φέρνει το θέμα στις συνεδριάσεις, και αφήνει αναπάντητα αλλά και προκαλεί νέα ερωτήματα τα οποία κατά τη γνώμη μου όφειλαν εδώ και πολύ καιρό να τα απαντήσουν οι κ. Αναγνωστόπουλος και Βαϊνάς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και πρώτα-πρώτα ποιος θα πληρώσει τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν.
  Όμως δυστυχώς, μέχρι στιγμής και παρόλο που τους έχω ζητήσει επανειλημμένα να ενημερώσουν το Σώμα και να δοθούν απαντήσεις για όλα αυτά, αποφεύγουν συστηματικά να το κάνουν.
  Κλείνοντας. Διαχρονικά τηρώ μια στάση ζωής : δεν δέχομαι από τον οποιονδήποτε να προσπαθεί να καλύψει το οτιδήποτε, είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία του. Τελεία και παύλα.
  Ευσταθιάδης Λουκάς, Δημοτικός Σύμβουλος