Δ.Χαλκηδόνος : Επιστολή αγανακτισμένων προς τον δήμαρχο Χαλκηδόνος … !

Με μία επιστολή προς τον δήμαρχο οι κάτoικοι του

Δ.Δ.Χαλκηδόνας του επισημάνουν για

την επικινδυνότητα στους δρόμους της Χαλκηδόνας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Ακολουθούν υπογραφές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.