δ.Χαλκηδόνος : Επισκεψη στον Μακεδονικό Τάφο Αγ. Αθανασίου και Δερβενίου


Επισκεψη στον Μακεδονικό Τάφο Αγ. Αθανασίου  τον Μάρτιο του 2022
Ημέρες και ώρες κοινού: 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:
Ανοιχτός στις 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 και 30 Μαρτίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ:
Ανοιχτός στις 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 και 31 Μαρτίου.
Ώρες: 8:30-15:30.