Δ.Χαλκηδόνος : ‘Εκτακτη συνεδρίαση Δια Περιφοράς …

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,  σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση Δια Περιφοράς, που θα πραγματοποιηθεί, στις 07/10/2021 ημέρα Πέμπτη από ώρα 11.00΄έως και ώρα 13.00΄, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Πρόταση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος
που κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση:
“Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Χαλκηδόνος καταδικάζει τη δολοφονική επίθεση των φασιστοειδών, ναζιστικών ομάδων ενάντια σε μαθητές, φοιτητές, μέλη σωματείων και φορέων στο 1 ο και 2 ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης που επιτέθηκαν σε καδρόνια, βόμβες μολότοφ, μαχαίρια κ.ά.
Τα περιστατικά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο μαθητικό, φοιτητικό και εργατικό κίνημα.
Είναι ξένα και πρέπει να καταδικαστούν.
Δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών οι οποίοι αγωνίζονται για ένα σχολείο που θα μορφώνει πραγματικά χωρίς φραγμούς και εμπόδια.
Καταδικάζουμε το φασισμό και το ναζισμό, τις εγκληματικές πρακτικές τους απέναντι στη νεολαία και το λαό.”