Δ. Χαλκηδόνος : Αυτοψία στο εργοτάξιο εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κουφαλίων

Για την πρόοδο των εργασιών και τον προγραμματισμό παράδοσης του έργου ενημερώθηκαν από εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας κατά τη διάρκεια της αυτοψίας που πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κουφαλίων  από υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑΧ και τους επιβλέποντες του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, “έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στεγάνωσης των δεξαμενών και άλλων κατασκευών από σκυρόδεμα που ήταν απαραίτητες ενώ έχει γίνει η παραλαβή μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού και τις επόμενες ημέρες ξεκινά η τοποθέτησή του”. Σύμφωνα με τον ίδιο έχει παρατηρηθεί μια μικρή καθυστέρηση στην παράδοση του εξοπλισμού λόγω των υγιειoνομικών συνθηκών, που έχουν επηρεάσει τις εμπορικές συναλλαγές σε όλο τον κόσμο καθώς κατά βάση ο εξοπλισμός αυτός είναι εισαγόμενος.
Μπορεί να είναι εικόνα στέκεται, δέντρο και εξωτερικοί χώροι