δ. Χαλκηδόνος : Αρχισαν… τα “προεκλογικά εργα” στο δήμο Χαλκηδόνος

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ
Μετα από επίμονες ,  μεγάλες  και  πολλών ετών  προσπάθειες παλαιοτέρων διοικήσεων του δήμου Χαλκηδόνος (βλέπε ενέργειες   Δαικούδη – Μπίκου – Τσουκνιδά) εκκρίθηκε επιτέλους ένα νέο πρόγραμμα σχεδιασμού  (υπήρχε ολοκληρωμένη και ώριμη μελέτη από παλιά ) το Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων για τον δήμο Χαλκηδόνος
Αυτό το πρόγραμμα προσπαθεί να «σφετεριστεί» η σημερινή διοίκηση Χαλκηδόνος με ανάρτηση της
Όλοι μας ξέρουμε ότι για να εκκριθεί μια τέτοια μελέτη χρειάζονται πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί
 Εμείς – δυστυχώς για κάποιους  σύγχρονους παλαιομοδιτες  «Μαυρογιαλούρους» –  είμαστε στο «κουρμπέτι» της δημοσιογραφίας πάνω από 40 χρόνια και δεν τρώμε «κουτόχορτο” … !

Προεκλογικό θα … :  Νο 2 

Αυτό είναι το δελτίου τύπου που εξέδωσε η διοίκηση Αναγνωστόπουλου :

*************************************************************

 Εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου Χαλκηδόνος, μετά από σχετικό αίτημα που είχε υποβληθεί από τον Δήμο μας, στο εμβληματικό Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Σκοπός των προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για περιοχές όπου ο σχεδιασμός είτε δεν υπάρχει, είτε είναι παρωχημένος, με γνώμονα την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, καθώς και τη ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων περιστάσεων και ιδίως: την αντιμετώπιση κρίσιμων χωρικών προβλημάτων, την προώθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, τα προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας, την αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών από φυσικές καταστροφές και τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών και άλλα σχετικά.
“Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ένταξη του Δήμου μας στο παραπάνω πρόγραμμα. Η αναθεώρηση των παλιών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) των Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου και Χαλκηδόνος, μέσω της εκπόνησης νέων ΤΠΣ, σε συνδυασμό με το πρόσφατα εγκριθέν ΓΠΣ της Δ.Ε. Κουφαλίων, θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας, να αποκτήσει ένα σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό”, τόνισε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος συμπληρώνοντας ότι: “Αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για το μέλλον, όπου πάνω του θα στηριχθεί όλη η διαδικασία ορθολογικής ανάπτυξης και οργάνωσης της περιοχής μας”.