Δ.Χαλκηδόνος : ΑΔΕΝΔΡΟ / Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Αδένδρου

Μετά από προσπάθειες πολλών ετών και συνεχείς πιέσεις, τόσο από εμάς όσο και από το προηγούμενο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων, τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές πινακίδες και διορθώθηκε η διάβαση πεζών στον δρόμο που οδηγεί στο Γυμνάσιο – Λύκειο.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα ( δυστυχώς), σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών για ίση αντιμετώπιση και ανθρώπινες συνθήκες μάθησης.

απο το facebook