Δ.  Χαλκηδόνος: Έκκληση για τον καθαρισμό οικοπέδων – ακάλυπτων χώρων μέχρι τις 30 Απριλίου

Έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες και επικαρπωτές οικοπέδων να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους απευθύνει ο Δήμος Χαλκηδόνος, καθώς με νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, στο τέλος Μαρτίου απειλούνται με αυστηρές ποινές όσοι όσοι δεν προβούν σε καθαρισμό των οικοπέδων τους.
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και αυτών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
🔥Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους βάσει νομοθεσίας: (υπ’ αριθμ. Ν.3463/06, άρθρο 75, παρ. 26, ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006): α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και β. καταλογισμός της δαπάνης καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.
🔥Παρακαλούνται λοιπόν οι ιδιοκτήτες/υπεύθυνοι των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χώρων, να φροντίσουν την υλοποίηση των παραπάνω εντός των ορίων που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία δηλ. έως την 30 Απριλίου 2022.