Δ.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την αποκομιδη απορημμάτων

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή, για τις υπηρεσίες «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΘΝΗΣΙΜΑΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ». προϋπολογιζόμενης δαπάνης για τα τρία ετη ποσoύ 3.572.872,30€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Εκ των οποίων: ποσό 2.881.348,62€ πλέον ΦΠΑ (24%) 691.523,68€ και συνολικά 3.572.872,30€ αφορά τη συμβατική αξία για χρονικό διάστημα τριών ετών (3) έτη.