Δ.  Σερρών : Δράση για τη Διεξαγωγή δωρεάν Διαγνωστικών Εξετάσεων

ΡΑΝΤΕΒΟΥ για ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις από Γυναικολόγο, Ωτορινολαρυγγολόγο και Παιδίατρο μέσω https://healthinfo.eopyy.gov.gr/, https://www.serres.gr/
Θα υπάρχει η δυνατότητα επιτόπιας εγγραφής
Η διεξαγωγή των διαγνωστικών εξετάσεων από ιατρική κινητή μονάδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Interrreg – IPA CBC με ακρωνύμιο «Health-Info» και τίτλο «Ενιαίο σύστημα πληροφόρησης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας στη διασυνοριακή περιοχή έκτακτης ανάγκης».