Δ.ΛΑΓΚΑΔΑ : Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων ενόψει έναρξης της αντιπυρικής περιόδου

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαγκαδά επισημαίνει την υποχρέωση των δημοτών για καθαρισμό των οικοπέδων, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
✔Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι:
➡α) μέχρι την 30ή Απριλίου να προβούμε σε καθαρισμό των οικοπέδων,
➡β) καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, να μεριμνούμε για τη συντήρησή τους.
🔹Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία πρόστιμο και, επιπλέον, θα καταλογίζεται η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.
🔹Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Λαγκαδά εφιστά την προσοχή των δημοτών για τη διατήρηση της καθαριότητας των οικοπέδων σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έτσι ώστε οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις να μην τύχουν εφαρμογής.
👉Ο καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων αποτελεί υποχρέωση και, παράλληλα, πράξη ευθύνης