Δ. Λαγκαδά : Την διαπίστωση περιπτώσεων υδροκλοπής ανακοινώνει η ΔΕΥΑ Λαγκαδά 

Κατά την διάρκεια των καθορισμένων υδρομετρήσεων από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., διαπιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις υδροκλοπής κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων του Κανονισμού Ύδρευσης, οι οποίες κρίνονται ζημιογόνες για την επιχείρηση και παράλληλα λειτουργούν επιβαρυντικά για τους καθ’ όλα τυπικούς και νομότυπους καταναλωτές.
▶️Για την διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης και κυρίως την προστασία των καταναλωτών, αποφασίστηκε η εντατικοποίηση διενέργειας ελέγχων, με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς έχουμε ήδη προμηθευτεί ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα που εντοπίζουν τις παρακάμψεις από τους μετρητές κατανάλωσης και τις αλλοιώσεις των ενδείξεων και γνωστοποιείται πως οι παραβάτες θα τιμωρούνται βάσει του Κανονισμού, με δραστικότερα μέτρα, δηλαδή επιβολή υψηλών χρηματικών προστίμων, τα οποία θα βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., άμεση διακοπή υδροδότησης και προσφυγή στην Ποινική Δικαιοσύνη σύμφωνα με τον νόμο.
👉Παρακαλούνται οι καταναλωτές να συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και να προβαίνουν στις νόμιμες ενέργειες για την παροχή υδροδότησης, απευθυνόμενοι στο αρμόδιο τμήμα της Επιχείρησης.