Δ. Λαγκαδά : Πρόσληψη πέντε ατόμων για την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας την αντιπυρική περίοδο

Πρόσληψη πέντε ατόμων στον Δήμο Λαγκαδά για την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας την αντιπυρική περίοδο
➡️Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενα δράσης πυροπροστασίας, κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2023, σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Λαγκαδά και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ανακοινώνει ο Δήμος Λαγκαδά.
➡️Δείτε αναλυτικά εδώ
👇👇👇