Δ. Λαγκαδά : Πρόγραμμα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Σας ανακοινώνουμε ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» για Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς και θα διαρκέσει έως τις 08-08-2021.
📌 Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τις μητέρες ή άτομα, τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών, και μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr ή paidikoi.eetaa.gr (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων). Επίσης, απαραίτητη είναι και η συναίνεση του ετέρου μέλους, του συζύγου ή συντρόφου, με τη χρήση των δικών του κωδικών TAXISNET στην ίδια εφαρμογή.
📌 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/-οι, που είναι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και μισθωτές/-οί, αυτοαπασχολούμενες/-οι, που δε μπορούν να είναι δικαιούχοι, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσες/-οι:
– Είναι άνεργες/-οι και συνταξιούχοι
– Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για την περίοδο 2021-2022.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν για περαιτέρω διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης στο τηλέφωνο της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. 23940 20323 (εσωτ. 401).
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
2) Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2020
3) Δικαιολογητικά Απασχόλησης
4) Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Χρονοδιάγραμμα:
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από 01-08-2021 έως 08-08-2021
Προσωρινά αποτελέσματα στις 13-08-2021
Ενστάσεις από 14-08-2021 έως 18-08-2021
Οριστικά αποτελέσματα στις 20-08-2021
Εγγραφές μέχρι 10-09-2021
🔹 Επίσης, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι για την εγγραφή των βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης παιδιάτρου, όπου βεβαιώνει την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και ότι έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια για την ηλικία του, καθώς και φωτοτυπία της 1ης σελίδας και όλων των εμβολίων του βιβλιαρίου του παιδιού.