Δ.  Λαγκαδά : Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς

Σας ανακοινώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ) για Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, παρατείνεται έως την Κυριακή 08-08-2021.
Χρονοδιάγραμμα:
Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης έως 08-08-2021
Προσωρινά αποτελέσματα στις 13-08-2021
Ενστάσεις από 14-08-2021 έως 18-08-2021
Οριστικά αποτελέσματα στις 20-08-2021
Εγγραφές έως 10-09-2021
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τη μητέρα και μόνο με τους προσωπικούς της κωδικούς TAXISNET και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τον πατέρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr ή paidikoi.eetaa.gr (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων).
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν για περαιτέρω διευκρινήσεις στο τηλέφωνο της ΥΚΠΑΑΠ 2394020323 (εσωτ. 200 & 401).
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2020
Δικαιολογητικά Απασχόλησης
Δικαιολογητικά Ανεργίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Επίσης, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης παιδιάτρου, όπου βεβαιώνει την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και ότι έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια για την ηλικία του, καθώς και φωτοτυπία της 1ης σελίδας και όλων των εμβολίων του βιβλιαρίου του παιδιού, τόσο για τις εγγραφές μέσω Δήμου σε Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, όσο και για τις εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π..
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με αριθ. πρωτ. 9033/16-07-2021:
Οι Δομές δε δύναται να λειτουργούν ως φροντιστήρια μαθημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή φροντιστήρια διδασκαλίας ξένων γλωσσών με στόχο την πιστοποίηση του επιπέδου επάρκειας των γνώσεων των παιδιών, η δε λειτουργία τους δε δύναται να ταυτίζεται με αυτή των αθλητικών σωματείων κ.λπ. Επίσης, δεν εξαργυρώνεται το voucher σε τρίτους.