Δ. Λαγκαδά : Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 14 νέων στεγάστρων στις στάσεις του ΟΑΣΘ στο Λαγκαδά

Εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχε θέσει το Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των δεκατεσσάρων (14) νέων στεγάστρων σε στάσεις των λεωφορείων του ΟΑΣΘ στο Λαγκαδά.
☑Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιήθηκε από το Δήμο Λαγκαδά στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών που χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες για τις μετακινήσεις τους