Δ. Λαγκαδά : Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαγκαδά

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαγκαδά, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με σκοπό την ανακούφιση των  ευπαθών και ευάλωτων δημοτών του παρέχοντας βασικά είδη πρώτης ανάγκης, πραγματοποιεί διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του, για το μήνα Μάιο την Πέμπτη 27/05/2021 στην Δ.Ε. Σοχού και τμηματικά κατόπιν οργανωτικού ραντεβού στη Δ.Ε. Λαγκαδά, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της δράσης και τη διευκόλυνση των πολιτών. Επίσης, την Παρασκευή 28/05/2021 θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων στις Δ.Ε. Καλλινδοίων και Κορώνειας. Οι ωφελούμενοι θα έχουν ειδοποιηθεί για τη χρονική στιγμή που θα παραλάβουν τα είδη του Παντοπωλείου. Κατά τη διανομή των προϊόντων θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των ωφελούμενων.