δ.Λαγκαδά : Κοινοποιήθηκε σήμερα μέσω δικαστικού επιμελητή, εξώδικο προς τον Δήμο , τη ΔΕΥΑΛ και την Τ. Υ.

Κοινοποιήθηκε σήμερα μέσω δικαστικού επιμελητή, εξώδικο προς τον Δήμο Λαγκαδά, τη ΔΕΥΑΛ και την Τεχνική Υπηρεσία

Διαβάστε την  ανάρτηση που έκανε ο κ.  Χαράλαμπος Κυργιάννης:

Κοινοποιήθηκε σήμερα μέσω δικαστικού επιμελητή, εξώδικη δήλωση την οποία και συνυπέγραψα μαζί με την συνάδελφο δημοτική σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Καλλινδοίων κα Σοφία Μπέφα και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ζαγκλιβερίου κ. Νικόλαο Κοπαρανίδη, κατά του Δήμου Λαγκαδά, της Δ.Ε.Υ.Α.Λ και του αρμοδίου τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως αρμοδίων φορέων υλοποίησης του έργου “Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Κοινότητας Ζαγκλιβερίου”, μέσω της οποίας εκφράζεται η διαμαρτυρία και η αγανάκτηση των κατοίκων της Κοινότητας Ζαγκλιβερίου, αναφορικά με την κάκιστη κατάσταση του οδικού δικτύου εντός του οικισμού Ζαγκλιβερίου σε συνέχεια της διακοπής των εργασιών του Έργου, ήδη από τις 4-9-2020 και την εν συνεχεία διάλυση της υπογραφείσας Σύμβασης, με υπαιτιότητα του Δήμου, στις αρχές του έτους 2021 καθώς και η επιτακτική ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λύσεως, τουλάχιστον ως προς το κατ’ αρχήν αυτονόητο και εύλογο αίτημα περί αποκατάστασης του οδικού δικτύου, έως την επανεκκίνηση των εργασιών του Έργου με ανάθεση αυτού σε νέα εργολάβο εταιρία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Η διαμορφωθείσα κατάσταση επί του οδικού δικτύου, αποτελεί μία καθημερινή πραγματικότητα, η οποία υποβαθμίζει πλήρως την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Ζαγκλιβερίου, είναι πηγή κινδύνου πρόκλησης υλικών ζημιών των διερχομένων οχημάτων και σωματικών βλαβών των πεζών αλλά και δυσφημιστικό σημείο αναφοράς για τους τρίτους επισκέπτες της Κοινότητας.

Η κοινοποίηση της ανωτέρω εξωδίκου, εντάσσεται σε μία σειρά ενεργειών ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, οι οποίες είχαν προηγηθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την διάλυση της Σύμβασης του Έργου με την εργολάβο εταιρία έως και σήμερα, όπως η υποβολή συνεχών και επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, η κατόπιν δημοσιοποίησης εκ μέρους μου του θέματος, κατάθεση ερωτήματος επ’ αυτού στην Ελληνική Βουλή εκ μέρους εκλεγμένου Βουλευτή της Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης καθώς και η παραίτηση μου τον Σεπτέμβριο του 2021 από τη θέση του Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Περαιτέρω, διά μέσω της επίδοσης της εξωδίκου δηλώσεως, γνωστοποιείται στη Δημοτική Αρχή και στους λοιπούς φορείς του Έργου, η διάθεση εξάντλησης στο μέλλον όλων των προβλεπόμενων νομικών μέσων και διαδικασιών, προκειμένου η χρόνια ταλαιπωρία των κατοίκων της Κοινότητας Ζαγκλιβερίου να λάβει πια ένα τέλος και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες εξελίξεις προς αποκατάσταση του οδικού δικτύου του οικισμού Ζαγκλιβερίου και επανεκκίνηση των εργασιών του Έργου.

Ακολουθούν υπογραφές