Δ. Λαγκαδά : Επέκταση του έργου κατασκευής αποχετευτικών δικτύων σε οικισμούς του Δήμου Λαγκαδά.

Ένα μεγάλο και σημαντικό έργο υποδομής με μεγάλη περιβαλλοντική διάσταση και κοινωνικό όφελος για τους κατοίκους του Σοχού του Δήμου Λαγκαδά, το οποίο θα επιλύσει διαχρονικά προβλήματα στη διαχείριση των αστικών λυμάτων, ξεκίνησε να υλοποιείται μετά τις ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου Λαγκαδά και το προσωπικό ενδιαφέρον του Δημάρχου, Ιωάννη Ταχματζίδη.
📌Το εν λόγω έργο της ΕΕΛ, το οποίο έρχεται έπειτα από την ένταξη της πράξης κατασκευής των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων των οικισμών της Ασσήρου, των Λαγυνών και του Καβαλλαρίου, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2.582.832,46 ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του συνόλου των εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης των Λυμάτων έχει οριστεί σε 18 μήνες μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Ως εκ τούτου το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023.
📌Μέχρι σήμερα ο συγκεκριμένος οικισμός διαθέτει δίκτυο ομβρίων υδάτων. Με την ολοκλήρωση των μελετών και την ωρίμανση των συνθηκών για την υλοποίηση του έργου για το αποχετευτικό δίκτυο, μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων, θα εξυπηρετηθούν, οι ανάγκες περισσότερων από 5.000 δημοτών.
✅Εάν σε αυτόν τον αριθμό προστεθεί και ο αριθμός των δημοτών που πρόκειται να εξυπηρετηθούν με την πραγματοποίηση του αποχετευτικού συστήματος στην Άσσηρο, το Καβαλάρι και τα Λαγυνά, τα έργα του αποχετευτικού συστήματος τα οποία δρομολόγησε η νέα διοίκηση του Δήμου πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες περίπου 14.000 δημοτών. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με το 1/3 του συνολικού πληθυσμού του Δήμου.
✅Η δημιουργία δικτύων αποχέτευσης στους περισσότερους οικισμούς του Δήμου Λαγκαδά αποτελεί μέρος του σχεδίου της διοίκησης του Δήμου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων, το οποίο αποσκοπεί τόσο στην προστασία του Περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Από πλευράς της Διοίκησης συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ένταξη σε ανάλογες πράξεις και των παραλίμνιων οικισμών του Δήμου Λαγκαδά.