Δ.Λαγκαδά : Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία – Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι, από 31 Μαΐου έως 04 Ιουνίου 2021 και από ώρα 08:00 μέχρι 23:00 θα εκτελούνται στο Πεδίο Βολής «ΑΣΚΟΥ – ΠΡΟΦΗΤΗ» βολές όπλων ευθυτενούς – καμπύλης τροχιάς.
Επικίνδυνη Περιοχή
Είναι αυτή που περικλείεται μεταξύ των ορίων:
ΑΣΚΟΥ – ΒΑΪΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ – ΣΤΙΒΟΥ – ΠΡΟΦΗΤΗ – ΜΙΚΡΟΚΩΜΗΣ – ΑΡΕΤΗΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΑΥΓΗΣ ΣΟΧΟΥ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ (ΑΣΚΟΥ).
Στην παραπάνω περιοχή ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κατά το προαναφερόμενο διάστημα η κίνηση και παραμονή ανθρώπων, οχημάτων και ζώων προς αποφυγή ατυχημάτων.
Σε περίπτωση ανεύρεσης, μετά τη βολή, βλημάτων μη διαρραγέντων ή θραυσμάτων, απαγορεύεται να τα αγγίζετε, περιεργάζεστε ή περισυλλέγετε γιατί υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Οφείλετε, σε κάθε περίπτωση, να ενημερώνετε αμέσως την πλησιέστερη στρατιωτική ή αστυνομική αρχή.
Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία