Δ. Κορδελιού – Ευόσμου : Διαγραφή δημοτικού συμβούλου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου από τη δημοτική παράταξη «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ»

Διαγραφή δημοτικού συμβούλου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου από τη δημοτική παράταξη «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ» κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΤΟΥ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ»
ΘΕΜΑ: Διαγραφή δημοτικού συμβούλου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου από τη δημοτική παράταξη «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ» κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010.
Μετά από πρόσκληση που στάλθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 25/10/2023 του Δημάρχου Κορδελιού Ευόσμου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ» λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
Την αριθ. : 375 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ (Α.Π.: 39167/ 2-6-2022)
Την αριθ. : 380 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ (Α.Π.: 39456/ 15-6-2022)
Το άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει
Την με αριθ. 91/59851/21-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προσκάλεσε τα μέλη της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ», σε Έκτακτη Συνεδρίαση στις 27 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης και Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου διαπίστωσε ότι από τα δέκα τέσσερα (14) μέλη της Δημοτικής παράταξης συμμετείχαν τα ένδεκα (11) μέλη.
ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ
ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΝΕΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΞΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ
ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ» και Δήμαρχος Κλεάνθης Μανδαλιανός το θέμα είπε τα εξής :
Κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010: ’’ Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νέστορας Λαφαζανίδης έως σήμερα μέλος της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ»
Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν υποστήριξε το έργο της Παράταξης και αντίθετα ενεπλάκη σε διαμάχες δημόσιες μαζί μου , υπονομεύοντας την επανεκλογή της παράταξης . Μάλιστα την εβδομάδα πριν τον β’ γύρο δεν παρουσιάστηκε σε καμία δράση της παράταξης και αντίθετα υποστήριξε μέλη της αντίπαλης παράταξης
Με τις τούτες ενέργειες έπληξε το κύρος της Παράταξης και ακύρωσε την εκ νέου εκλογή της .
ΠΡΟΤΑΣΗ :
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω :
Να εγκρίνετε το κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης και του παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενου θέματος.
Να αποφασίσετε τη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου, κ. Νέστορα Λαφαζανίδη από μέλος της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ» αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση – πρόταση του Δήμαρχου Κορδελιού Ευόσμου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ, κ. Κλεάνθη Μανδαλιανό
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση που διεξήχθη:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
α. Εγκρίνουν ομόφωνα τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και του παραπάνω θέματος
β. Τη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου, κ. Νέστορα Λαφαζανίδη από μέλος της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ με 8 ψήφους υπέρ της διαγραφής (Κλεάνθης Μανδαλιανός, Όλγα Αθανασιάδου, Κώστας Αμανατιάδης, Σωτήριος Νικολαϊδης, Γρηγόρης Κυριακίδης, Μαρία Γαβαλά, Χρήστος Δεμερτζής, Κώστας Σωτηράκης) και τρία λευκά (Αθηνά Παμπουκίδου, Γιώργος Σταυρίδης, Αλεξάνδρα Κορωνίδου)
Από σήμερα 27/11/2022 και ώρα 13.00 θεωρείται ανεξάρτητο μέλος του δημοτικού συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια δημοτική παράταξη.
Το παραπάνω πρακτικό λήψης απόφασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Πρόεδρο του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, δίχως όμως να ελέγχεται από αυτόν, καθώς και στον διαγραφέντα σύμβουλο.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να ανακοινώσει την απόφαση διαγραφής στο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και να την κοινοποιήσει στην οικεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΜΕ ΉΘΟΣ ΚΑΙ ΌΡΑΜΑ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ
Κοινοποίηση
Προς κάθε αποδέκτη
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού-Ευόσμου
Δημοτικοί σύμβουλοι δήμου Κορδελιού-Ευόσμου
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΜΘ
Διαγραφέντα σύμβουλο